Informace pro akcionáře

Pozvánka na valnou hromadu, která se bude konat 30.6. 2018 od 9.00 hod. -    


Účetní závěrka, plná moc, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017  -