VKS (výroba krmných směsí)

ad

Naše společnost ZEAS Podorlicko a.s. vyrábí krmné směsi pro hospodářská zvířata více jak 20 let, již od roku 1994.

Předmětem výroby jsou kompletní krmiva a doplňkové krmné směsi pro hospodářská zvířata (prasata, drůbež, skot) v sypké formě.
Neprovádíme medikaci a ani nepoužíváme živočišné suroviny.
Hlavním a nejdůležitějším zdrojem bílkovin je sojový a řepkový extrahovaný šrot.
Veškeré používané suroviny jsou nakupovány od prověřených a osvědčených dodavatelů.
Technologie výroby  je  řízena pomocí výpočetní techniky a příslušné komponenty jsou dávkovány  dle optimalizovaných receptur, které jsou předem konzultovány s našimi zákazníky.

Bezpečná krmiva - základ bezpečných potravin

Vzhledem k tomu, že krmiva představují primární vstup do potravinového řetězce, musejí krmivářské provozy splňovat řadu podmínek, které se týkají především dodržování výrobních postupů, kontroly jakosti výrobků, vhodného skladování, vedení dokumentace, ale i zajištění dohledatelnosti produktů a vstupních komponentů.
Tyto podmínky se samozřejmě týkají i naší výrobny krmiv a i proto máme zaveden systém výroby HACCP, který se zabývá analýzou nebezpečí a stanovením kritických kontrolních bodů ve výrobě, skladováním atd., což nám umožňuje dodržovat vysokou kvalitu a bezpečnost krmiv.
Naše výrobky jsou dozorovány státním ústavem pro kontrolu krmiv – ÚKZUZ Havlíčkův Brod.

Distribuci krmných směsí provádíme převážně jako volně ložené.