ZEAS Podorlicko a.s.

ZEAS Podorlicko a.s. hospodaří v podhůří Orlických hor ve 27 katastrech na cca 4200 ha. Na střediscích v Bílém Újezdě a v Trnově chová společnost 550 dojnic holštýnského a červenostrakatého plemene. Výrobna krmných směsí zajišťuje potřebu vlastní živočišné výroby a vyrábí směsi i pro ostatní odběratele.
Mezi další činnosti patří provoz zemědělské bioplynové stanice s výkonem 1000 kW. Bioplynová stanice slouží k účinnému ekologickému zpracování statkových exkrementů a fytomasy k produkci elektrické energie a tepla. Biomasa je zpracovávaná kvašením, vzniklý meziprodukt – bioplyn pohání kogenerační jednotky. Prokvašená hmota (digestát ) je použit jako ekologicky nezávadné, hodnotné hnojivo.

AKTUALITY

V listopadu letošního roku bude obnoven prodej velmi žádaných pytlovaných kompletních krmných směsí pro nosnice a další hospodářská zvířata. Sortiment budeme postupně rozšiřovat o prodej pšenice, ječmene, kukuřice, ovsa a granulovaných krmiv.
Sledujte informace na našich stránkách, v obecních a městských zpravodajích, případně pro termín zahájení prodeje volejte 494 662 110 nebo
737 823 444.