ZEAS | bioplynová stanice Černíkovice

Základní informace o středisku Černíkovice

Ve středisku Černíkovice je bioplynová stanice, která slouží k účinnému ekologickému zpracování kejdy hospodářských zvířat a fytomasy pro produkci elektrické energie a tepla. Byla uvedena do provozu v prosinci 2011. Současný výkon kogeneračních jednotek je 1140 kW.

Dále je zde umístěna posklizňová linka bez sušičky s kapacitou skladu 2500 t.

Kontaktní údaje na středisko

+420 734 374 225